Informatii generale

Informatii generale privind implementarea SDL prin intermediul LEADER

Strategiile LEADER contribuie la imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, atat pentru familiile de agricultori cat si pentru populatia rurala in sens larg, prin incurajarea teritoriilor rurale sa exploateze modalitati noi prin care sa devina sau sa ramana competitive. LEADER vine in completarea altor programe europene sau nationale, iar abordarea sa urmareste sa ofere comunitatilor rurale o metoda de implicare a partenerilor locali in orientarea dezvoltarii viitoare a zonei lor. Conceptul fundamental din spatele abordarii LEADER este ca, data fiind diversitatea zonelor rurale, strategiile de dezvoltare sunt mai productive si mai eficiente, daca sunt decise si implementate la nivel local, de catre actorii locali care utilizeaza proceduri clare si transparente si beneficiaza de sustinerea administratiilor publice corespunzatoare.
Grupul de actiune locala (GAL) reprezinta solutia concreta prin care comunitatile locale pot valorifica potentialul din spatiul rural, ca element component al abordarii Leader, abordare prin care se incurajeaza: stimualarea parteneriatelor, dezvoltarea economica, sociala si culturala a zonei, transferul de cunostinte si implementarea initiativelor inovative, implicarea cetatenilor in deciziile strategice pe termen lung etc.

Localizata in Regiunea de Dezvoltare 1 Nord Est, in partea de nord a judetului Bacau, ASOCIATIA G.A.L. ULMUS MONTANA este formata din 12 localitati, toate din judetul Bacau, respectiv: orasul Buhusi si alte 11 comune: Ardeoani, Balcani, Beresti-Tazlau, Blagesti, Magiresti, Parjol, Sanduleni, Scorteni, Solont, Strugari si Zemes. Din punct de vedere geografic, suprafata acestor comune se suprapune zonei Subcarpatilor Moldovei, teritoriul caracterizandu-se printr-un relief relativ simplu, format dintr-un sir de dealuri si un sir de depresiuni. Totodata, teritoriul grupului este strabatut de raul Tazlau, afluent al raului Trotus. Limitele geografice ale teritoriului G.A.L. ULMUS MONTANA sunt urmatoarele:
• Nord : localitatile Candesti si Romani din judetul Neamt ;
• Sud : localitatile Livezi si Berzunti din judetul Bacau ;
• Vest : Localitatile Asau, Moinesti si Poduri din judetul Bacau ;
• Est : Localitatile Racova, Girleni, Margineni, Magura, Luizi Calugara si Nicolae-Balcescu din judetul Bacau.

Conform datelor de la Recensamantului populatiei si al locuintelor din anul 2011, teritoriul G.A.L. ULMUS MONTANA are o populatie de 62.570 locuitori dispusi pe o suprafata totala de 737,83 km² si, prin urmare, densitatea teritoriala medie aferenta zonei este de 84,80 locuitori/ km². Zona ULMUS MONTANA este caracterizata de fenomenul de migrare a populatiei active in marile orase sau in strainatate, in cautarea locurilor de munca si catre o piata de desfacere economica mai ampla. Comunele din partea centrala a teritoriului G.A.L. ULMUS MONTANA (Scorteni, Strugari, Sanduleni, Beresti – Tazlau si Ardeoani) se suprapun zonei Subcarpatilor Moldovei, iar comunele din partea nord-vestica (Zemes, Balcani, Solont si Magiresti) se suprapun grupei estice a Carpatilor Orientali. Avand in vedere pozitionarea localitatilor, relieful prezinta urmatoarele caracteristici: prezenta dealurilor brazdate de vai, prezenta multor depresiuni, retea hidrografica bogata (Tazlau, Tazlau-Sarat, Cucuieti etc.), precum si zone montane cu altitudini de aproximativ 1.000 metri.

Teritoriul G.A.L. ULMUS MONTANA se remarca prin resursele naturale bogate si diversificate: terenuri agricole favorabile practicarii agriculturii, fond forestier important, retea hidrografica bogata, resurse minerale, roci utile si materiale de constructii. Zona dispune de un potential de mediu ridicat, caracterizat prin atractivitate, frumusete naturala si unicitate, astfel 5 localitati din cele care alcatuiesc grupul fiind incluse in reteaua NATURA 2000.

Teritoriul acoperit de G.A.L. ULMUS MONTANA exista ca urmare a dezvoltarii naturale si umane, dar este nevoie de ameliorarea conditiilor pentru dezvoltarea sa durabila si armonioasa. Aici intervine capacitatea localnicilor de a conlucra in scopuri comune, axati pe comunitatile locale, pentru a-si dezvolta propriul viitor. Teritoriul acoperit de parteneriat are continuitate geografica si este omogen din punct de vedere al intereselor economice, culturale, sociale, etc., precum si al directiilor prioritare comune de dezvoltare specifice intregului teritoriu.

Grupul de Actiune Locala ULMUS MONTANA este format din diversi actori ce provin din randurile autoritatilor publice locale, sectorului privat si ai societatii civile. Astfel, din cei 61 de parteneri, 12 reprezinta sectorul public fiind administratii publice locale, 37 reprezinta sectorul privat fiind din categoria societatilor comerciale, intreprinderilor individuale si familiale, persoanelor fizice autorizate, iar alti 12 sunt reprezentanti ai societatii civile. Procentual, ASOCIATIA G.A.L. ULMUS MONTANA are in componenta 19,67% reprezentanti ai sectorului public si 80,33% reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile. Din totalul de 61 de membri GAL, 11 sunt entitati din mediul urban si 50 din mediul rural, ceea ce determina un procent de 18,03% urban si 81,97% rural.