Organe de conducere

Actualizat: 16.02.2024

Adunarea Generala

Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor si se intruneste cel putin o data pe an in sesiune ordinara. De asemenea, se intruneste in sesiune extraordinara ori de cate ori trebuie rezolvate probleme importante si care nu sufera amanare, la initiativa Consiliului Director sau a solicitarii scrise din partea a cel putin 1/3 din membrii Adunarii Generale.

Consiliul Director

Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale, convocarea sa realizandu-se cel putin trimestrial, fara a exista, insa, o limita maxima de intruniri pentru un an de activitate.

Compartimentul administrativ

Compartimentul administrativ al Grupului Pentru Dezvolatre Locala G.A.L ULMUS MONTANA cuprinde urmatorii membri:

– Manager;
– Responsabil monitorizare, evaluare proiecte si evaluarea implementarii SDL;
– Responsabil cereri de plata.
Compartimentul administrativ al GAL asigura suportul necesar beneficiarilor pentru accesarea masurilor si raspunde la solicitarile de clarificari primite din teritoriu.

Cenzorul

Numarul asociatilor G.A.L ULMUS MONTANA este curprins intre 15-100 si, prin urmare, numirea unui cenzor este obligatorie. Cenzorul poate fi o persoana din afara GAL. El asigura controlul financiar intern al G.A.L ULMUS MONTANA si, activitatea depusa. Cenzorul GAL ULMUS MONTANA este contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

Comitetul de Selectare a proiectelor

La nivelul G.A.L ULMUS MONTANA functioneaza un Comitet de Selectie, format din membri GAL, care reprezinta parteneriatul decizional pentru selectarea proiectelor depuse in cadrul GAL.