Strategia de dezvoltare locală

Strategiile LEADER contribuie la imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, atat pentru familiile de agricultori cat si pentru populatia rurala in sens larg, prin incurajarea teritoriilor rurale sa exploateze modalitati noi prin care sa devina sau sa ramana competitive. LEADER vine in completarea altor programe europene sau nationale, iar abordarea sa urmareste sa ofere comunitatilor rurale o metoda de implicare a partenerilor locali in orientarea dezvoltarii viitoare a zonei lor. Conceptul fundamental din spatele abordarii LEADER este ca, data fiind diversitatea zonelor rurale, strategiile de dezvoltare sunt mai productive si mai eficiente, daca sunt decise si implementate la nivel local, de catre actorii locali care utilizeaza proceduri clare si transparente si beneficiaza de sustinerea administratiilor publice corespunzatoare. Grupul de actiune locala (GAL) reprezinta solutia concreta prin care comunitatile locale pot valorifica potentialul din spatiul rural, ca element component al abordarii Leader, abordare prin care se incurajeaza: stimualarea parteneriatelor, dezvoltarea economica, sociala si culturala a zonei, transferul de cunostinte si implementarea initiativelor inovative, implicarea cetatenilor in deciziile strategice pe termen lung etc. Prezenta strategie de dezvoltare locala are ca arie de acoperire parteneriatul ASOCIATIA G.A.L. ULMUS MONTANA, formata din 12 localitati din judetul Bacau: orasul Buhusi, comuna Ardeoani, comuna Balcani, comuna Beresti-Tazlau, comuna Blagesti, comuna Magiresti, comuna Parjol, comuna Sanduleni, comuna Scorteni, comuna Solont, comuna Strugari si comuna Zemes. Suprafata acoperita este de 737,83 km² si cuprinde un numar de 62.570 locuitori (conform Recensamantului populatiei 2011), densitatea medie fiind de 84,80 loc/ km² . Teritoriul acoperit de G.A.L. ULMUS MONTANA exista ca urmare a dezvoltarii naturale si umane, dar este nevoie de ameliorarea conditiilor pentru dezvoltarea sa durabila si armonioasa. Aici intervine capacitatea localnicilor de a conlucra in scopuri comune, axati pe comunitatile locale, pentru a-si dezvolta propriul viitor. Teritoriul acoperit de parteneriat are continuitate geografica si este omogen din punct de vedere al intereselor economice, culturale, sociale, etc., precum si al directiilor prioritare comune de dezvoltare specifice intregului teritoriu. Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului G.A.L. ULMUS MONTANA ofera noi instrumente pentru o dezvoltare durabila si aduce cu sine metodologii capabile sa asigure satisfacerea nevoilor identificate la nivel local. In acest sens, SDL ULMUS MONTANA contribuie la dezvoltarea zonei rurale prin intermediul urmatoarelor obiective: – facilitarea accesului fermierilor la informatii si cunostinte care vor contribui la dezvoltarea abilitatilor in sectorul agricol, adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploatatiile si, totodata, care vor asigura un management eficient si profesionist al exploatatiilor; – instalarea tinerilor fermieri, pentru prima data, ca sefi de exploatatie agricola; – incurajarea tinerilor fermieri sa se implice in obtinerea unor produse locale specifice; – dezvoltarea exploatatiilor agricole de pe teritoriul G.A.L. ULMUS MONTANA, cu scopul obtinerii un produse locale specifice care sa reflecte identitate zonei; – dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole; 4 – diversificarii activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole, dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici, respectiv obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol; – imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale; – dezvoltarea infrastructurii sociale si integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul G.A.L. ULMUS MONTANA, inclusiv integrarea minoritatilor locale (in special minoritate roma, care are numarul cel mai ridicat in zona GAL); – promovarea formelor asociative in vederea valorificarii potentialului local autentic al teritoriului; Dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatie si a infrastructurii aferente, crearea si mentinerea de locuri de munca sustenabile, infiintarea si consolidarea afacerilor, dezvoltarea de produse, servicii si activitati care genereaza locuri de munca si un venit suplimentar sunt esentiale pentru imbunatatirea standardelor de viata din teritoriul G.A.L. ULMUS MONTANA. La nivelul zonei GAL, renovarea si dezvoltarea satelor si mai ales, imbunatatirea infrastructurii, protejarea resurselor de apa si aer nu sunt doar o cerinta esentiala pentru imbunatatirea calitatii vietii si cresterea atractivitatii zonelor rurale, ci si un element esential in utilizarea eficienta a resurselor si protectia mediului. Totodata, atragerea de tineri calificati reprezinta o metoda sustenabila de regenerare si consolidare a comunitatii G.A.L. ULMUS MONTANA. Abordarea acestei nevoi are legatura cu progresul social si economic in general, inclusiv cu imbunatatirea accesului la bunuri si servicii publice si private, la produsele alimentare si tehnice, la domeniile profesionale si educationale. Relevant de mentionat este, totodata, faptul ca in etapa de implementare a strategiei de dezvoltare locala, ASOCIATIA G.A.L. ULMUS MONTANA intentioneaza sa deruleze actiuni de cooperare (interteritoriale sau transnationale) cu obiectivul de a-si imbunatati perspectivele, de a obtine acces la informatii si idei noi, de a invata din experienta altor regiuni sau tari, de a stimula si sprijini inovarea, de a dobandi aptitudini si de a obtine mijloace pentru imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate. Responsabilitatile actiunii/actiunilor de cooperare vor fi detaliate in cadrul proiectului de cooperare si, respectiv, in cadrul unui acord de cooperare asumat de catre toti partenerii care participa la proiect. Proiectul de cooperare va fi implementat sub responsabilitatea unui partener coordonator. Prin actiunile sale specifice, strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului G.A.L. ULMUS MONTANA va contribui la imbunatatirea guvernantei locale si la promovarea potentialului local al teritoriului, va determina diversificarea si dezvoltarea economiei rurale in folosul comunitatii rurale si va asigura imbunatatirea conditiilor generale de viata din comunitate. Prin urmare, viziunea de dezvoltare a teritoriului, creionata in urma procesului de elaborare a strategiei, este aceea de creare si dezvoltare de conditii calitative de viata in teritoriu pentru toti locuitorii, prin valorificarea potentialului existent, respectand principiul dezvoltarii durabile.


Versiune modificata SDL 8

Data publicarii: 28.09.2022


Versiune modificata SDL 7

Data publicarii: 02.08.2021


Versiune modificata SDL 6

data publicarii 26.02.2021


Versiune modificata SDL 5

Data publicarii 09.12.2020


Versiune modificata 4 SDL

Data publicarii: 22.11.2019


Versiune modificata 3 SDL

Data publicarii 23.08.2019


Versiune modificata 2 SDL

Data publicarii 11.06.2019


Versiune modificata 1 SDL

Data publicarii 26.10.2018


STRATEGIE DE DEZVOLTARE  – VERSIUNE INITIALA

Data publicarii 27.04.2017.